Kirjoita alaotsikko tähän

OPASTAMME :    

  -Taalintehtaalla kerromme vanhasta rautatehtaasta;  kiertäen ruukkimiljöötä ja tutustuen tähänkin päivään. Katso myös www.taalintehdas.fi  ja sieltä Kulttuuri- Salon Oppaat ry/ Kemiönsaari oma sivu.

 -Kemiönsaaren kirkot. Opastamme kirkoissa ja kirkkomailla. Opastukseen voi liittää kävelyn tutustuen kirkon ympäristöön ja sen nähtävyyksiin. Myös ryhmän omalla linja-autolla.

Yleisöopastuksia kirkoissa 2020 kesä- ja heinäkuussa. Tervetuloa!

Opastus toteutuu vain yhdellekin. Jos kirkollinen toimitus sattuu samaan aikaan, opastus peruuntuu. Lähtö kirkon P-alueelta / pääovelta. Vapaaehtoinen maksu seurakunnalle. Lisätiedot suomeksi 0405457318

Opastus alkaa klo 13. 

Ma 22.6 Dragsfjärdin kirkko seisoo kannaksella meren ja Dragsfjärden järven välissä vanhassa kuntakeskuksessa. Kirkossa sisällä ja kirkkomaalla on paljon mielenkiintoisia muistoja mm Taalintehtaan ja Björkbodan rautaruukkien ajasta, ja myös Skinnarvikin lasitehtaasta.

Ma 29.6 Kemiön kirkko on hieno esimerkki Suomen keskiaikaisesta rakennustaiteesta. Holvit muurasi Petrus Murator 1400-luvun puolivä-lissä. Tohtori Amos Anderson, Söderlångvikin kartanon omistaja, vaikut-ti kirkon sisustukseen 1920-luvulla. Rovasti Fredrik Gabriel Hedberg toimi kirkkoherrana Kemiössä. Molemmat on haudattu kirkkomaalle. Kemiönsaaren Musiikkijuhlien avajais- ja päätöskonsertti soivat tässä kirkossa.

Ma 13.7  Taalintehtaan kirkko on nuorin saaren kirkoista. Metodistit rakensivat sen 1920-luvulla ja vasta 1930-luvun loppupuolella se siirtyi evangelis-luterilaiselle seurakunnalle. Kirkko on tiettävästi Suomen ainoa kuona- eli slagitiilestä rakennettu kirkko. Baltic Jazz festivaalin yksi konserteista järjestetään vuosittain kirkossa.

Ti 21.7   Hiittisten kirkko on Suomen toiseksi vanhin puinen ristikirkko, rakennettu jo vuonna 1686. Kirkonmäelle ajetaan kylänraittia pitkin, jota reunustavat perinteiset asuintalot. Kirkkomaan kaikki hautamuistomer- kit katsovat kirkkoon päin.

Ma 27.7 Västanfjärdin vanha ja uusi kirkko. Vanhasta kirkosta sanotaan, että jos sen kääntäisi ylösalaisin, sillä voisi purjehtia. Kirkko on kahdek-sankulmainen ja se sekä ympäröivä kirkkomaa kertovat Västanfjärdin merenkulullisesta menneisyydestä. Kemiönsaaren Musiikkijuhlien suosittu Kynttiläkonsertti päättyy hämärässä, kirkossa ei ole sähkövaloa

Yli 100-vuotias graniittinen uusi kirkko on kokenut monta korjausta. Vii-meisten korjausten jälkeen luonnonvalo tulvii kirkkoon kuorin ikkunas-ta. Kirkko on yksi Kemiönsaaren Musiikkijuhlien jokavuotisista konsertti- paikoista.

www.kemionsaarenseurakunta.fi 

Myös esimerkiksi Angelniemen kirkko Salossa.

Katso myös www.visitkimitoon.fi

 ja www.saloon.fi  .

- Söderlångvikin museo on suljettu syyskuuhun 2020 mittavan peruskorjauksen vuoksi. Korjausten aikana voimme käydä paikan päällä esimerkiksi kartanon puiston rantatietä kulkien ihaillen merimaisemaa, tutustuen taideteoksiin ulkona puistossa sekä omenatarhaan.

 Alueella on Vaunumuseo, jonne on kerätty Amos Andersonin aikaisia kulkupelejä sekä maatilan töihin ja omenanviljelyyn liittyviä koneita.

 Opastettuun vierailuun voi liittää ruokailun tai kahvit Cafe Vivanissa, tilan entisessä navetassa, jossa on myös taidekäsityöläisten myyntipiste sekä mahdollisuus ostaa tomaatteja ja yrttejä ja syksymmällä omenoita, hunajaa ja omenamehua.

Kierros voidaan toteuttaa joko kävellen tai linja-autolla. Erillinen opastus alueella, aikaa varattava noin 1,5 tuntia, on 70 euroa. Pääsymaksuja alueelle ei ole.

Jos opastus tulee muun päiväohjelman lomaan, sisältyy se kokonaistuntimäärään.

Katso myös www.soderlangvik.fi.

VI GUIDAR: 

- I Dalsbruk berättar vi om över 300-åriga järnverket; vi åker runt i den gamla bruksmiljön och bekantar oss också med dagens Dalsbruk.  Se även  www.dalsbruk.fi .

- Kimitoöns kyrkor. Vi guidar i kyrkor och på kyrkogårdar. I samband med guidningen kan vi promenera i närheten av kyrkan och bekanta oss med sevärdheter och även rundtur med gruppens egen buss.

Allmänna guidningar i kyrkor 2020 i Juni och Juli. Välkommen!

Guidningen verkställs även för bara en person. Ifall en kyrklig akt sammanfaller, annulleras guidningen. Start från kyrkans parkering eller huvudingången. Frivilligt bidrag till församlingen. Tilläggsinformation på svenska 040 8380912. Guidning börjar kl 13.

Mån 22.6 Dragsfjärd kyrkan är belägen i det gamla kommuncentret på ett näs mellan havet och sjön Dragsfjärden. Inne i kyrkan och på kyrko-gården finns många intressanta minnen bl a av Dalsbruks och Björkbodas järnbrukstider och även från glasbruket i Skinnarvik.

Mån 29.6 Kimito kyrkan är ett exempel på den fina medeltida byggnadskonsten i Finland. Valven är murade av Petrus Murator på medlet av 1400-talet. Doktor Amos Anderson, ägare till Söderlångvik gård, påverkade på kyrkans interiör på 1920-talet. Prosten Fredrik Gabriel Hedberg verkade som kyrkoherde i Kimito. Båda är begravda på kyrkogården. Öppnings- och avslutningskonserterna för Kimitoöns Musikfestspel hålls i denna kyrka.

Mån 13.7 Dalsbruk kyrka är den yngsta kyrkan på ön. Byggdes av metodister på 1920-talet och först i slutet på 1930-talet övergick den till den evagelis-lutheranska församlingen.Enligt uppgift är kyrkan dessutom den enda i slaggsten byggda kyrkan i Finland. En av Baltic Jazz festivalens konserter ordnas årligen i kyrkan.

Tis 21.7    Hitis kyrkan är Finlands nästäldsta korskyrka i trä, byggt redan år 1686. Till kyrkbacken leder en vacker sandväg vid vars sida finns traditionella bostadshus av trä. Alla gravmonument är vända emot kyrkan.

Mån 27.7 Västanfjärd gamla och nya kyrka.Det sägs om Västanfjärds gamla kyrka, skulle man vända kyrkan upp och ner, kunde man segla med den. Den åttkantiga kyrkan och kyrkogården omkring berättar om Västanfjärds förflutna sjöfararkultur. Kimitoöns Musikfestspels konsert " I ljusets sken" slutar i skymning, då det inte finns elektrisk belysning i kyrkan.

Den över 100-åriga nya kyrkan i Granit har genomgått många reparationer under sin livstid. Efter den senaste reparationen flöder naturligt ljus in genom kyrkans korfönster. Kyrkan är en av konsertplatserna för det det årliga Kimitoöns Musikfestspelet.

www.kimitoonforsamling.fi.

Också t ex Angelniemi kyrka i Salo.

Se även www.visitkimitoon.fi  och  www.saloon.fi .

- Söderlångvik museum kommer att grundrenoveras och är stängt till September 2020. Under tiden för renoveringen kan vi t ex gå längs strandvägen i parken och beundra havsutsikten, bekanta oss  med konstverk ute i parken samt äppelträdgården.

 På området finns ett Vagns-museum, där olika åkdon från Amos Andersons tid är samlade samt maskiner som hänför sig till arbeten på gården och äppelodlingen. 

 Till en guidad tur kan ni kombinera mat eller kaffe på Café Vivan, gårdens f.d. ladugård, där hantverkare har försäljning samt möjlighet att köpa både tomater och örter och senare på sommaren äppel, honung och äppelsaft.     

 Rundturen kan förverkligas antingen till fots eller med buss. Guidning på området, ca 1,5 timme, till ett pris på 70 euro. Inträdesavgifter till området uppbärs inte.    

 Om guidningen kommer mitt i gruppens dagsprogram, inkluderas den till hela dagens timantal. 

Se även www.soderlangvik.fi.