Kirjoita alaotsikko tähän

OPASTAMME :

- Söderlångvikin kartanossa, Amos Andersonin  kesäkodissa, kerromme talon isännästä ja kartanon taideaarteista.

- Taalintehtaalla kerromme vanhasta rautatehtaasta; kiertäen  ruukkimiljöötä ja tutustuen tähänkin päivään.

- Kirkoissa ja hautausmailla, joita on Kemiönsaarella monta ja hyvin erilaista.

- Salon alueella esim. Angelniemellä ja Vartsalassa.

VI GUIDAR :

- På Söderlångvik gård, Amos Andersons sommarhem, där vi berättar om husets värd och gårdens konstskatter.

- I Dalsbruk berättar vi om över 300-åriga järnverket; vi åker runt i den gamla bruksmiljön och bekantar oss också med dagens Dalsbruk.

- I kyrkor och gravgårdar, det finns många på Kimitoön och alla har sitt eget särdrag.

-  i Salo.

YLEISÖOPASTUKSIA KIRKOISSA

Opastus toteutuu vain yhdellekin. Jos kirkollinen toimitus sattuu samaan aikaan, opastus peruuntuu. Lähtö kirkon P-alueelta/pääovelta. Käteismaksu 5,-/hlö maksetaan oppaalle. Lisätiedot suomeksi 040 5457318. Tervetuloa !

11.6.2018 klo 13-14.30 Västanfjärdin vanha kirkko ja hautausmaa,uusi kirkko (vanhan kirkon P-alueelta)/ Västanfjärds gamla kyrka och kyrkogård, nya kyrkan (gamla kyrkans parkering)

28.6 klo 13-14.30 Hiittisten kirkko (P-alueelta) /         Hitis kyrka (parkering)

25.7 klo 13-14.30 Dragsfjärdin kirkko ja hautausmaa (kirkon pääovelta)/ Dragsfjärds kyrka och kyrkogård (kyrkans huvudingång)

8.8 klo 13-14.30 Taalintehtaan kirkko ja lähiympäristö (kirkon pääovelta)/ Dalsbruks kyrka och näromgivning (kyrkans huvudingång)

3.9 klo 10-11.30 Kemiön kirkko ja hautausmaa (P-alueelta)/ Kimito kyrka och kyrkogård (parkering)

ALLMÄNNA GUIDNINGAR I KYRKOR

Guidningen verkställs även för bara en person. Ifall en kyrklig akt sammanfaller, annulleras guidningen. Start från kyrkans parkering eller huvudingången. Kontantbetalning 5,-/pers till guiden. Tillägsinformation på svenska 040 838 0912. Välkommen !